O skutecznej edukacji
6 października 2022
O skutecznej edukacji

O możliwościach edukacyjnych oraz formach terapii dzieci ze spektrum autyzmu rozmawiali terapeuci, nauczyciele i eksperci podczas konferencji „Autyzm: skuteczna edukacja", zorganizowanej 5 października w legionowskim ratuszu.

W trakcie występu prelegentów, którzy dzielili się wiedzą popartą badaniami i rzetelnymi testami, uczestnicy zgłębiali temat skutecznej edukacji dziecka ze spektrum autyzmu, opartej na stosowanej analizie zachowania. Skuteczna edukacja to terapia oparta na relacjach, ucząca krok po roku umiejętności dających szansę na lepsze funkcjonowanie oraz niwelująca deficyty. To takie działania terapeutyczne, w których istotna jest motywacja, współpraca oraz pozytywna historia uczenia się, a pomoc oferowana jest przez profesjonalnie przygotowanych terapeutów podlegających superwizji.

O stosowanych w swoich placówkach modelach pracy opowiadały Iwona Ruta-Sominka z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, Justyna Ubowska-Gendek, Małgorzata Grzybek i Adrianna Jagnieża z Przedszkola Specjalnego w PZSiPS w Legionowie, Barbara Bulczak i Żaneta Diks ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Żukowie oraz Anna Florek, Beata Oraniec i Katarzyna Hamerlak ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji „Czas Dzieciństwa w Warszawie”. Na zakończenie spotkania, za otwartość i wielkie serce, osobom zaangażowanym w rozwój legionowskiego Przedszkola Specjalnego wręczono „Kryształowe serca”. Wyróżnienie otrzymał również starosta legionowski Sylwester Sokolnicki.

Dla nauczycieli, logopedów, psychologów z terenu powiatu legionowskiego Przedszkole Specjalne przygotowuje projekt „Laboratorium Terapeuty”. Będą to cykliczne spotkania, na których poruszone zostaną zagadnienia związane z opieką i terapią dla dzieci ze spektrum autyzmu. Rodzice oraz specjaliści będą mogli wzajemnie czerpać ze swoich doświadczeń, korzystając z przestrzeni do rozmowy o potrzebach dzieci z autyzmem i wyzwaniach, jakie stoją przed nauczycielami i opiekunami. Wszelkie informacje o projekcie i zasadach uczestnictwa znajdują się na stronie Facebook Przedszkole w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Organizatorem wydarzenia było Przedszkole Specjalne przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przy wsparciu Powiatu Legionowskiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego.