13 marca 2019

Oferta realizacji zadania publicznego z inicjatywy Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej "Brzozów"

12 marca 2019 roku Zarząd Powiatu w Legionowie pozytywnie zaopiniował ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, złożoną przez Zespół Ochrony Pamięci AK "Brzozów". W ramach projektu zostanie zrealizowana inwentaryzacja dokumentacji Koła nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. ppłk. Edwarda Dietricha.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego