Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert
5 listopada 2020
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Zarząd Powiatu w Legionowie ogłasza otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2025. Szczegóły w linkach.

 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia z 3 miejscami interwencyjnymi

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Samotnej Matki i Dziecka z liczbą miejsc do 10 

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla trzech pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla trzech pełnoletnich wychowanek pieczy zastępczej

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ponadgminnej placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, zapewniającej 40 miejsc
 

Pliki do pobrania: