Ogłoszenie - nabór do KLUBU SENIOR+
17 lipca 2020
Ogłoszenie - nabór do KLUBU SENIOR+

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym w Legionowie ogłasza nabór do KLUBU SENIOR+.
Chętne do działania w placówce osoby w wieku 60+ proszone są o zgłaszanie się siedziby Klubu w Legionowie przy
ul. J. Piłsudskiego 3 (wejście od ul. Kopernika). Podstawą do zakwalifikowania jest wypełnienie kwestionariusza osobowego. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej oraz samotne. Zajęcia w Klubie odbywają się od poniedziałku do piątku i są nieodpłatne. Każdy uczestnik otrzymuje jeden gorący posiłek dziennie.
Prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczy (608-646-632) lub mailowy (spp.nadzieja@wp.pl).