Otwarty konkurs ofert
28 sierpnia 2019
Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Legionowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie działań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 - 2020 w powiecie legionowskim w 2019 r.

Termin składania ofert upływa 19 września 2019 r. o godz. 16:00. Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniu.

http://bip.powiat-legionowski.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt3%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu7%26value%255B1%255D%3D2014