PCIS i Gmina Wieliszew razem dla ludzi
9 września 2021
PCIS i Gmina Wieliszew razem dla ludzi

W zeszłym roku Powiatowe Centrum Integracji Społecznej (PCIS) zacieśniło współpracę z Gminą Wieliszew. Dzięki temu kolejni potrzebujący mieszkańcy mają szansę wyjść z przysłowiowego dołka, podjąć pracę i poprawić swoją sytuację życiową. Między innymi za to działanie Gmina Wieliszew została wyróżniona w konkursie Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej.

Latem 2020 roku rozpoczęła się współpraca Powiatowego Centrum Integracji Społecznej z Gminą Wieliszew w zakresie uruchomienia kuchni w nowo wybudowanym Przedszkolu Samorządowym w Skrzeszewie. Idei tej przyświecały chęć pomocy bezrobotnym mieszkańcom gminy w otrzymaniu zatrudnienia i rozwój warsztatu gastronomicznego CIS.

Kuchnia w Skrzeszewie została uruchomiona 1 września ub. r. Liczba przygotowywanych przez warsztat gastronomiczny posiłków obiadowych wzrosła do 450 dziennie. Dzięki tej współpracy w kuchni zatrudnienie znaleźli mieszkańcy gminy Wieliszew, dodatkowo poszerzyły się również możliwości realizacji procesu reintegracji zawodowej dla nowych uczestników Centrum. Centrum zatrudniło 4 nowych pracowników i zyskało nową bazę do realizacji procesu nauki zawodu przez potrzebujących wsparcia mieszkańców gminy i całego powiatu legionowskiego. Obecnie warsztat gastronomiczny PCIS zapewnia wyżywienie przedszkolakom oraz uczniom szkół podstawowych i średnich. Tylko na terenie gminy Wieliszew obsługuje dwa przedszkola i dwie szkoły podstawowe. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej podpisało także porozumienie o dożywianiu dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie.  

Współpraca pomiędzy PCIS a Gminą Wieliszew niesie ze sobą same korzyści, a w jej centrum znajduje się człowiek, nie pieniądz. W wieliszewskim ratuszu rozumieją ideę ekonomii społecznej i konieczność pomocy osobom w kryzysie bezrobocia, z problemami, które zagrożone są zepchnięciem na margines społeczny. Współpracując z PCIS, wyciągają pomocną dłoń do mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia w powrocie do normalności, a ci odwdzięczają się pracą, przygotowując smaczne i zdrowe posiłki.

Od 2014 roku PCIS pomaga osobom bezrobotnym w odnalezieniu się na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez praktyki w warsztatach zawodowych - gastronomicznym, porządkowo-budowlanym i opiekuńczym, a także poprzez zajęcia reintegracyjne - warsztaty grupowe z doradcą zawodowym, pracę indywidualną z pośrednikiem pracy oraz spotkania z psychologiem i terapeutą. Organem prowadzącym PCIS jest Powiat Legionowski, ale wsparcie finansowe oferują też Gmina Wieliszew i Gmina Nieporęt.

 

Fot: PCIS