Podwyżki dla nauczycieli
12 września 2019
Podwyżki dla nauczycieli

Zarząd Powiatu podjął decyzję o wprowadzeniu podwyżek dodatków za pracę w trudnych warunkach dla nauczycieli powiatowych placówek oświatowych.

Na posiedzeniu 28 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały, który zmienia regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legionowski. Zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach został on skierowany do uzgodnienia do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli: Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i NSZZ „Solidarność”.

Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt uchwały przewiduje podniesienie nauczycielskich dodatków za tzw. warunki pracy. Zmiana obejmie:

  • zwiększenie miesięcznej wysokości dodatku dla nauczycieli realizujących badania psychologiczne i pedagogiczne nieletnich i małoletnich oraz nauczycieli realizujących zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami lub opiekunami ze 165 do 200 zł (wzrost o 21,2%),
  • zwiększenie miesięcznej wysokości dodatku dla nauczycieli realizujących praktyczną naukę zawodu w szkołach specjalnych, zajęcia dydaktyczne w szkołach przysposabiających do pracy,  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, pracę w dniu wolnym od pracy, zajęcia indywidualnego nauczania ucznia zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego z 220 do 270 zł (wzrost o 22,7%),
  • zwiększenie miesięcznej wysokości dodatku dla nauczycieli realizujących zajęcia wymienione powyżej w tzw. warunkach uciążliwych z 440 do 550 zł (wzrost o 25,0%).

Termin wprowadzenia zmian pod obrady Rady Powiatu w Legionowie zależy teraz od tego, jak szybko związki zawodowe zaopiniują projekt.