Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
16 listopada 2021
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z udziałem starosty Sylwestra Sokolnickiego oraz przedstawicieli służb i instytucji z terenu powiatu omówiono najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Dyskutowano przede wszystkim o sytuacji epidemicznej, analizując stan sanitarny, podsumowano działania prowadzone na akwenach wodnych w okresie letnio-jesiennym oraz omówiono stan przygotowań do sezonu zimowego pod kątem bezpieczeństwa. Dużo uwagi poświęcono bezpieczeństwu na terenie powiatu w odniesieniu do ruchu drogowego, sytuacji kryminalno-porządkowej i pobytu cudzoziemców, a także rozmawiano o minionym sezonie wakacyjnym.