Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
26 maja 2022
Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Fundacja Psyche Strefa Pozytywnych w ramach projektu „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, dofinasowanego ze środków Powiatu Legionowskiego zaprasza pedagogów i psychologów szkolnych do udziału w cyklu spotkań „Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych”.

Spotkania w ramach „Grupy wsparcia…” prowadzone będą od maja do grudnia, jeden raz w miesiącu, w godzinach 8.00-11.00, w  Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika w Chotomowie (ul. Tęczowa 5A). Grupę wsparcia prowadzić będzie doświadczony specjalista-psycholog, metodą superwizji, opartą na studium przypadku.

Na każdym spotkaniu poruszany będzie inny blok tematyczny, np. tendencje samobójcze, zaburzenia lękowe, przemoc. Tematy omawiane na grupie będą także odpowiadały aktualnym, bieżącym problemom w danych szkołach.

Zapisy na grupę odbywają się telefonicznie pod numerem 500-676-669. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.

Szczegółowe terminy na najbliższe spotkania to:
30.05
06.06
4.07
1.08.

Więcej informacji na stronach:

https://psychoklinika.pl/

http://www.fundacjapsyche.pl/

 

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego - zapobieganie zaburzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii Covid-19 dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" w roku 2022.

Projekt ma na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez upowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym, kształtowaniu postaw i zachowań oraz zdrowego stylu życia wzmacniającego zdrowie psychiczna, a także zapobieganie i wczesne wykrywanie zaburzeń depresyjnych, w tym zachowań agresywnych związanych z izolacją społeczną oraz innymi ograniczeniami spowodowanych stanem epidemii.

W ramach projektu, w roku 2022 zostaną przeprowadzone działania z zakresu:

1.Pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w formie:

  • konsultacji psychiatrycznych dla dzieci 
  • konsultacji psychiatrycznych dla młodzieży
  • konsultacji psychologicznych/psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

2.Szkoleń dla rodziców w temacie wpływu pandemii Covid-19 na dzieci i młodzież.
3. Szkolenia dla pedagogów szkolnych w temacie interwencji kryzysowej związanej z pandemią Covid-19.
4. Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w obszarze wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich dedykowanych działaniach. Udział jest bezpłatny.

 

 

 

fot. u góry: strony www.freepik.com