Przedszkole specjalne: Jakość potwierdzona certyfikatem
29 czerwca 2021
Przedszkole specjalne: Jakość potwierdzona certyfikatem

Przedszkole w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (PZSiPS) otrzymało certyfikat placówki rekomendowanej przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (IWRD), tym samym dołączając do prestiżowego grona podmiotów z najlepszą ofertą terapeutyczną i edukacyjną dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Droga do tego wyróżnienia była długa i wymagająca. Po pięciu latach współpracy z IWRD zespół nauczycieli-terapeutów z trzech grup przedszkolnych PZSiPS przeszedł profesjonalną ewaluację z wynikiem pozytywnym, dzięki czemu legionowska placówka zasiliła szeregi jednostek rekomendowanych, spełniając wyśrubowane kryteria metodyczne i organizacyjne.
Gdański Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest jedną z najlepszych na świecie placówek zajmujących się terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Kadrę Instytutu stanowią wysoko wykwalifikowani terapeuci na czele z dyrektor dr Anną Budzińską - psychologiem, superwizorem, autorką artykułów, książek oraz platformy edukacyjnej poświęconej efektywnym technikom uczenia.

Instytut szkoli specjalistów z kraju i z Europy oraz pomaga w tworzeniu podobnych placówek. Placówki rekomendowane realizują terapię zgodnie z zasadami stosowanej analizy zachowania (terapia behawioralna) i muszą spełnić wiele warunków, zgodnie z którymi w początkowym okresie prowadzona jest terapia indywidualna lub maksymalnie w grupach dwuosobowych, a pomieszczenia są dostosowane do realizowanych programów. Terapeuci są zobowiązani prowadzić rejestr wszystkich wdrażanych działań, a rodzice to partnerzy procesu terapeutycznego, którzy są na bieżąco informowani o realizowanych programach oraz postępach dziecka. Każda rekomendowana placówka podlega regularnym superwizjom przez specjalistów z IWRD, a wszyscy terapeuci co roku poddawani są ocenie.

Instytut jest jednym z członków założycieli The Alliance for Scientific Autism Intervention (ASAI) - organizacji, która powstała w 2007 roku w celu  rozwijania i  rozpowszechniania modelu skutecznej, opartej na badaniach naukowych, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.