Przyjaciele osób niepełnosprawnych wybrani
6 marca 2020
Przyjaciele osób niepełnosprawnych wybrani

Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego już po raz szósty przyznali order „Przyjaciel Niepełnosprawnych”. W tym roku uhonorowano dwie osoby. Podczas wydarzenia zainaugurowano także Przegląd Twórczości Dni Osób Niepełnosprawnych.

„Przyjaciel Niepełnosprawnych” to szczególne wyróżnienie, wręczane za pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w życiu codziennym oraz za budowanie przyjaznej, pełnej tolerancji atmosfery. Doceniane są także działania mające na celu aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych, promujące ich działalność, a tym samym włączające te osoby w nurt życia społecznego. Tym razem kapituła uhonorowała dwie osoby. Nagrodę otrzymała Ewa Lewicka, która życie zawodowe poświęciła niepełnosprawnym uczniom. Inicjatorka wielu innowacyjnych rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i programowych. Drugim laureatem został Grzegorza Ratigowski, który order otrzymał za popularyzację sztuk walki wśród osób niepełnosprawnych. Jego podopieczni odnoszą sportowe sukcesy w kraju i za granicą, a poprzez starty w zawodach oraz związane z nimi przygotowania, rywalizacje, wyjazdy i pobyty w obcych miejscach stają się bardziej zaradni społecznie i życiowo.

Publiczność miała okazję obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez uczestników Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Laureatów przeglądu poznamy podczas gali 20 marca.