Spotkanie robocze w starostwie
5 marca 2020
Spotkanie robocze w starostwie

Powiat Legionowski reaguje na potencjalną możliwość zagrożenia koronawirusem. W środę, 4 marca Starosta Robert Wróbel zorganizował w starostwie powiatowym w Legionowie spotkanie robocze, w którym udział wzięli przedstawiciele służb medycznych, porządkowych, ratowniczych i administracyjnych. Uczestnicy wymienili się informacjami na temat przygotowań poszczególnych jednostek oraz określili zasady dalszej współpracy. Wszyscy zgodnie podkreślili, że nie ma podstaw do niepokoju, natomiast należy przedsięwziąć zwykłe w takich przypadkach środki ostrożności.