Raport inwestycyjny: kolej Zegrze Płd. - Przasnysz i DK61
28 listopada 2023
Raport inwestycyjny: kolej Zegrze Płd. - Przasnysz i DK61

Postępy prac i harmonogramy dotyczące dwóch dużych inwestycji realizowanych na terenie powiatu – budowa Kolei Północnego Mazowsza (z Zegrza Południowego do Przasnysza) i przebudowa DK61 – zaprezentowali podczas listopadowej sesji Rady Powiatu w Legionowie zaproszeni przedstawiciele inwestorów.

Kierownik kontraktu w Regionie Centralnym PKP PLK S.A. Anna Kuśpit-Bodzak poinformowała, że trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (opcjonalnie) w przypadku realizacji robót budowlanych. Kwota całkowita na sfinansowanie zamówienia to około 49,7 mln zł. Otwarcie ofert nastąpiło 24 października 2023 r. Wpłynęło 10 ofert, które aktualnie są analizowane. Planowane rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, czyli podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, przewiduje się na I kwartał 2024 r. Harmonogram wykonania umowy zakłada opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej – III kwartał 2024 r.; przygotowanie dokumentacji i inwentaryzację przyrodniczą – od IV kwartału 2024 r. do I kwartału 2026 r.; ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – I kwartał 2026 r. do I kwartału 2027 r.; uzyskanie decyzji środowiskowych – I kwartał 2027 r., opracowanie projektów budowlanych – I kwartał 2025 r. do III kwartału 2027 r.; przygotowanie i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – I kwartał 2026 r. do III kwartału 2027 r.; opracowanie projektu wykonawczego – od II kwartału 2027 r. do III kwartału 2028 r.; uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę – III kwartał 2028 r.; wykup gruntów – od IV kwartału 2027 r. do IV kwartału 2028r.
Projekt przewiduje budowę ok. 73 km jednotorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej o maksymalnej prędkości pociągów do 160 km/h, zapewniającej wysoką dostępność dla mieszkańców regionu za pośrednictwem 11 nowych stacji i przystanków, z których 3 znajdą się w granicach gminy Serock. Linia będzie przedłużeniem zrewitalizowanej linii kolejowej nr 28 i zagwarantuje bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą. Kolej Północnego Mazowsza to inicjatywa 18 samorządów położonych wzdłuż trasy planowanej linii kolejowej, w tym Powiatu Legionowski i samorządu województwa mazowieckiego. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego programu Kolej Plus.

Kolejnym omawianym podczas sesji tematem była rozbudowa drogi krajowej nr 61, na odcinku od Legionowa do Zegrza Południowego. O przebiegu tej inwestycji mówili Ewa Gniwek - kierownik projektu z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lech Juliszewski - dyrektor kontraktu, przedstawiciel wykonawcy (konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki - lider i TORPOL - partner) oraz inżynier kontraktu Leszek Mazurek.
Przypomnijmy, 10 października Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę ok. 4,5 km istniejącej DK61, pomiędzy Legionowem a rondem w Zegrzu. Umożliwiła ona rozpoczęcie robót, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości. Pierwsze prace w terenie już ruszyły. Prowadzona jest wycinka drzew pod drogę serwisową. Realizowane jest również rozpoznanie saperskie. Główne prace drogowe, które mają ruszyć wiosną 2024 r., zostaną podzielone na dwie strefy: miejską i pozamiejską. W strefie miejskiej, obejmującej odcinek między ulicą Nowodworską a Wczasową, najpierw tymczasowo poszerzona zostanie istniejąca droga w kierunku wschodnim i tam przesunięty zostanie ruch pojazdów. Na pozostałej części będą trwać prace. Kiedy się zakończą, ruch zostanie przekierowany na nowy odcinek, a na starym trwać będzie rozbudowa. W strefie pozamiejskiej, od ul. Wczasowej do Zegrza Południowego, wykonawca najpierw wybuduje drogę serwisową, która następnie przejmie ruch z DK61. W drugiej połowie 2024 r., obok obecnego ronda w Zegrzu Południowym, powstanie tzw. rondo tymczasowe, które na czas prac budowlanych przejmie ruch z DK61 i Drogi Wojewódzkiej nr 631. Umożliwi to budowę planowanego bezkolizyjnego skrzyżowania z estakadami.
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, budowę dodatkowych jezdni do obsługi przyległego terenu i zapewniających dojazd do posesji, przebudowę istniejących dróg oraz istniejących skrzyżowań z drogą krajową, budowę dodatkowych pasów ruchu do skrętu na skrzyżowaniach. Na połączeniu z drogą wojewódzką nr 631 zaplanowano budowę węzła drogowego (droga krajowa będzie przebiegać nad drogą wojewódzką). Ponadto zbudowana lub przebudowana zostanie: infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, nastąpi budowa systemu odwodnienia terenu, budowa urządzeń ochrony ruchu. Inwestycja powinna zakończyć się w 2026 roku.