Konkurs „Tradycyjny piernik świąteczny”
28 listopada 2023
Konkurs „Tradycyjny piernik świąteczny”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Tradycyjny piernik świąteczny”, adresowanym do dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka w powiecie legionowskim. Organizatorem konkursu jest Powiat Legionowski, przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin składania prac upływa 15 grudnia 2023 r. o godz. 12.00.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w dowolnej technice (rysunek, plakat, grafika, wyklejanka, wypiek) z użyciem dowolnych materiałów. Praca wykonana
w dowolnym formacie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

  • 3 - 6 lat
  • 7-12 lat
  • 13-18 lat

Organizator konkursu przyzna za I, II i III miejsce w każdej z kategorii nagrody rzeczowe i dyplomy. Organizator może przyznawać także wyróżnienia.

Termin składania prac upływa 15 grudnia 2023 r. o godz. 12.00.

Pracę należy dostarczyć do  siedziby organizatora Biuro Obsługi Mieszkańca – Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11. wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym z oświadczeniami (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Regulaminu).

Pliki do pobrania: