Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
20 maja 2024
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

15 maja startuje rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/25 i będzie prowadzona w formie elektronicznej pod adresem warszawa.edu.com.pl

Szkoły ponadpodstawowe powiatu legionowskiego, powiatów okołowarszawskich i miasta stołecznego Warszawa biorą udział we wspólnej rekrutacji, korzystając z tej samej bazy szkół. Od 15 maja br. kandydaci samodzielnie zakładają w systemie konto i wypełniają wniosek. Kandydaci mogą aplikować do dowolnej liczby szkół a w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów, z tym że listę wybranych oddziałów w szkołach powinni ułożyć w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Dokumenty uczeń składa tylko w szkole pierwszego wyboru.

W procesie rekrutacji punktacja w każdej szkole jest taka sama, a o przyjęciu decyduje suma punktów. Proces rekrutacji zasadniczej  potrwa do 25 lipca 2024 r., kiedy to komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 29 lipca do 12 sierpnia br. bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.

Szczegółowe terminy i informacje dotyczące kolejnych etapów działania kandydata
do szkoły ponadpodstawowej można znaleźć w HARMONOGRAMIE DZIAŁAŃ UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ znajdującym się TUTAJ

Z ofertą szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski można zapoznać się nie tylko
w systemie elektronicznym, ale także bezpośrednio na stronach internetowych placówek:

• Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie – www.lokonopnicka.pl

• Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym – www.lostanislawow.legionowski.pl

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie – www.pzsplegionowo.pl

• Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku – www.pzspserock.pl

oraz TUTAJ

Pliki do pobrania: