RFIL - 6 mln zł dla Powiatu
31 marca 2021
RFIL - 6 mln zł dla Powiatu

31 marca Wojewoda Mazowiecki opublikował listy projektów, które uzyskały rekomendację dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Legionowski otrzyma 6 mln zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1817W.

Dofinansowanie w wysokości 2 mln złotych zostanie przeznaczone na zakup cyfrowego aparatu RTG, densytometru, mammografu, aparatu USG z kompletem głowic (obraz 4D, intima-media) oraz unitu stomatologicznego z wbudowanym modułem RTG jamy ustnej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”. Sprzęt pozwoli realizować świadczenia związane z profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym i zabiegowym.

Dofinansowanie w kwocie 4 mln zł otrzymał także projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 1817W w gminach Jabłonna i Wieliszew, od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631, na odcinku o łącznej długości 3 732 mb". Dzięki niemu zrealizowana zostanie kompleksowa przebudowa nawierzchni drogi do parametrów drogi klasy Z i kategorii ruchu KR3, przebudowa wysokościowa chodnika, budowa ścieżki rowerowej na odcinku 806,5 m po stronie gminy Wieliszew jako dowiązanie do istniejącego ciągu rowerowego, przebudowa odwodnienia, zjazdów bramowych oraz wymiana oznakowania pionowego i korekta oznakowania poziomego.

RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. W tej edycji dofinansowano w województwie mazowieckim 163 zadania na łączną kwotę 227 199 064,56 zł. Powiat Legionowski dotąd w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskał wsparcie w wysokości 14,1 mln złotych.