„Odkryj Swój Skarb” – zgłoś swój projekt konkursu!
31 marca 2021
„Odkryj Swój Skarb” – zgłoś swój projekt konkursu!

Odkryj Swój Skarb” – III edycja konkursu na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej organizowana przez Narodowe Centrum Kultury. Zgłoszenia do 25 kwietnia 2021 r.

Nie zgadzasz się z tym, że małe miejscowości są nudne?

Działasz lokalnie i leży Ci na sercu tożsamość Twojej małej ojczyzny?

Zachęcasz innych do „odkrywania skarbów”?

Pochwal się tym i zgłoś do konkursu!

Odkryj przed innymi swoją małą ojczyznę, wysyłając zgłoszenie do konkursu! W tym roku dla laureatów i wyróżnionych przygotowano dwie nagrody:

  1. Warsztat połączony z zajęciami w terenie z tematyki interpretacji dziedzictwa, marketingu dziedzictwa lub podobny wraz z uroczystym wręczeniem dyplomów w Warszawie;
  2. Uczestnictwo w specjalnie przez nas przygotowanych webinarach.

Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane w czasie ostatnich trzech lat tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do 25 kwietnia 2021 roku. Jakie projekty i działania można zgłaszać? Te dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej, w szczególności związane z:

  • niematerialnym dziedzictwem kultury,
  • niematerialnym dziedzictwem mniejszości narodowych etnicznych i religijnych,
  • materialnym dziedzictwem kultury,
  • dziedzictwem przyrodniczym,
  • edukacją w zakresie odpowiedzialności obywatelskiej za wspólne dziedzictwo.

Zgłaszane projekty o walorach edukacyjnych i włączających mogą mieć różnorodną formę

Formularz zgłoszeniowy: tutaj

Wnioski oceniane będą w dwóch kategoriach:

  • osób fizycznych i grup nieformalnych,

  • osób prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

Organizatorom zależy na osobistej opowieści o działaniu, nie na formalnym języku. Przed wypełnieniem formularza koniecznie przeczytajcie REGULAMIN, a w szczególności zawarte w nim kryteria oceny.

Szczegóły: www.nck.pl