Rozbudowa szkoły specjalnej idzie pełną parą
19 września 2018
Rozbudowa szkoły specjalnej idzie pełną parą

Efekty prac ekip zaangażowanych w budowę nowego skrzydła dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie są już coraz bardziej widoczne. Na realizację tej inwestycji Powiat przeznaczył 6 mln złotych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Na wylanej pod koniec czerwca płycie fundamentowej stoją już ściany piwnic i wykonany jest strop. Część przedszkolna w parterze jest w stanie surowym i obecnie trwają prace poprzedzające wylanie nad nim stropu - przygotowywane jest zbrojenie.

Nowy budynek będzie miał dwa piętra i łączną powierzchnię 1140 m². Na parterze zlokalizowane zostanie przedszkole, a piętra zajmą Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wszystkie te trzy podmioty stworzą Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Taki układ pozwoli na skupienie w jednym miejscu specjalistów z różnych dziedzin, których udział jest niezbędny w procesie diagnostyki, edukacji i terapii. Zapewni to zintegrowaną i kompleksową opiekę na najwyższym poziomie zarówno podopiecznym PZSiPS, jak i wszystkim dzieciom oraz młodzieży z terenu powiatu legionowskiego, których rozwój wymaga specjalistycznego wsparcia.

Powiat Legionowski nieustanne podejmuje działania mające na celu modernizację obiektu, które zagwarantują komfort i bezpieczeństwo uczniów oraz przede wszystkim zapewnią efektywną realizację programów edukacyjnych i terapeutycznych. W ciągu ostatnich czterech lat główny budynek szkoły powiększony został o łącznik korytarzowy, nowe pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne, gospodarcze i sanitariaty. Powierzchnia uzyskana dzięki rozbudowie to łącznie ok. 600 m². Ponadto przeprowadzono termomodernizację zarówno budynku szkoły, jak i sali gimnastycznej. Wykonano docieplenie dachu i ścian. Wymienione zostały okna i drzwi, a zawory grzejnikowe zmieniono na termostatyczne. Budynek dostosowano do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Powstały nowe miejsca parkingowe oraz plac zabaw przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych.

Teren inwestycji odwiedził starosta Robert Wróbel, gdzie o postępach prac rozmawiał z kierownikiem budowy Adamem Bieżuńskim