4 stycznia 2019

Ruszają Dni Osób Niepełnosprawnych 2019

W marcu br. wystartują VIII Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, a już teraz trwają zgłoszenia do konkursu literackiego, plastycznego i form scenicznych oraz nabór kandydatów do orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych".
                                                                                                    
Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych. Tegoroczna, ósma już odsłona tego święta, będzie okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania ich w główny nurt życia społecznego.

 Organizatorami Dni Osób Niepełnosprawnych są:
- Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
- Fundacja "Promień Słońca"
- Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
- Zespół Szkolno- Przedszkolny „Milenium” w Legionowie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
- Arena Legionowo
- KZB Legionowo
- Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Legionowie
- Muzeum Historyczne w Legionowie
- Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Patronami Dni Osób Niepełnosprawnych są:
- Starosta Legionowski
- Prezydent Miasta Legionowo


Patronat medialny objęły:
- TVP Warszawa
- Radio dla Ciebie
- Gazeta Powiatowa
- Gazeta Miejscowa i LTV


Etap przygotowań
- od 11 do 15 marca 2019 - VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny
- do 15 lutego 2019 - VIII Powiatowy Konkurs Literacki "Jesteśmy razem"
- do 16 lutego 2019 - VIII Powiatowy Przegląd Form Scenicznych i Medialnych

Regulamin konkursu literackiego
Regulamin konkursu plastycznego
Regulamin konkursu form scenicznych i medialnych
Karta zgłoszenia do konkursów

- do 15 lutego 2019 - zgłaszanie kandydatów do orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego"
Regulamin orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych"
Wniosek o nadanie orderu "Przyjaciel Niepełnosprawnych"