Ryneczek z pracą
21 listopada 2022
Ryneczek z pracą

W legionowskiej Poczytalni już po raz szósty zorganizowano „Ryneczek Pracy” - spotkanie uczestników oraz absolwentów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej z pracodawcami. Powiat Legionowski jest jednym z partnerów tego projektu.

Wydarzenie ma na celu aktywizację zawodową poprzez ułatwienie kontaktu uczestnikom warsztatów z przedstawicielami lokalnego rynku pracy. W pierwszym etapie profesjonalna rekruterka Justyna Piesiewicz przygotowywała uczestników do spotkania z pracodawcami. Następnie przedsiębiorcy prowadzili z uczestnikami CIS rozmowy rekrutacyjne. Dało to możliwość poznania potrzeb i oczekiwań każdej ze stron, stwarzając szanse na realne zatrudnienie. To ważne doświadczenie dla osób, które z różnych powodów są wykluczone z rynku pracy.
„Ryneczek pracy” realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym, co oznacza, że w jego organizację włączony jest biznes korporacyjny, pracodawcy lokalni oraz organizacje pozarządowe. To skuteczne narzędzie aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu legionowskiego.