Spotkanie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/24
19 stycznia 2023
Spotkanie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/24

19 stycznia w Starostwie odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe w mieście Legionowo i w powiecie legionowskim w sprawie planów rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. W spotkaniu udział wzięli: zastępca Prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny, naczelnik Wydziału Edukacji Anna Łasińska oraz zastępca Dyrektora II LO im. Króla Jana III Sobieskiego Sylwia Kuligowska. Powiat Legionowski reprezentowali: Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki, Wicestarosta Legionowski Konrad Michalski, dyrektor LO im. M. Konopnickiej Mariusz Suwiński i Kierownik Referatu Edukacji Tomasz Lisowski.

Z danych przedstawionych na spotkaniu wynika, że w roku szklonym 2022/2023 naukę we wszystkich szkołach podstawowych (publicznych i niepublicznych) znajdujących się na terenie powiatu legionowskiego ukończy 2141 uczniów, tj. o 126 uczniów więcej niż w poprzednim roku szkolnym. Jeżeli, tak jak w latach poprzednich, naukę w szkołach ponadpodstawowych w Warszawie i w powiecie Nowy Dwór Mazowiecki wybierze ok. 53% absolwentów klas ósmych, to szacuje się, że do szkół położonych w naszym powiecie ubiegać się będzie ok. tysiąca kandydatów. Tak duża liczba potencjalnych kandydatów do klas pierwszych będzie dużym wyzwaniem zarówno dla organów prowadzących szkoły publiczne, jak i dla dyrektorów szkół. Dyrektorzy reprezentujący dwa największe w powiecie licea podzielili się uwagami z tegorocznej rekrutacji (także bardzo licznej), poinformowali o możliwościach lokalowych swoich szkół i, co niezmiernie istotne, o sytuacji kadrowej i nowych wyzwaniach związanych ze zmianami w przepisach prawa oświatowego. Starosta Legionowski poinformował o nadziejach związanych z otwarciem od 1 września 2023 r. nowego budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Lema w Stanisławowie Pierwszym, w którym będzie miejsce nie tylko dla „starszych” roczników, ale także i dla 3 klas pierwszych. Podkreślił także, że Powiat Legionowski jest mocno zaangażowany w planowanie dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego na poziomie ponadpodstawowym, co jest istotne z punktu widzenia lokalnego rynku pracy. Zastępca Prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny wyraził przekonanie, że w związku ze wspólnymi problemami związanymi z prowadzeniem szkół i placówek publicznych, wskazane są kolejne spotkania organów prowadzących w przedmiotowych sprawach. Strony wstępnie umówiły się na kolejne spotkanie, którego zasadniczym tematem będą sprawy związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom.