Otwarte  konkursy ofert na realizację zadań publicznych
19 stycznia 2023
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Legionowie ogłasza otwarte  konkursy ofert na realizację zadań publicznych.

Termin realizacji wszystkich zadań:  6 marca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Oferty należy składać w terminie do 9 lutego 2023 r. do godz. 10.00

1) „Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich z terenu powiatu legionowskiego w 2023 r."

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania to 10 500,00 zł

Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Powiatu Legionowskiego poprzez organizację szkoleń z udzielania pierwszej pomocy wraz z nauką obsługi defibrylatora wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkół średnich z terenu powiatu legionowskiego. Nacisk zostanie położony na organizację minimum 1,5 godzinnych szkoleń praktycznych przeznaczonych dla ostatnich klas publicznych i niepublicznych szkół średnich z terenu powiatu legionowskiego.

2) „Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego w 2023 r."

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 13 000,00 zł.

Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Powiatu Legionowskiego poprzez organizację:
a)akcji krwiodawstwa w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych dla których powiat jest organem prowadzącym;
b)edukacji nt. krwiodawstwa w formie e-learningu oraz bezpośrednich szkoleń i warsztatów i spotkań organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców;
c)konkursów dla mieszkańców o tematyce krwiodawstwa;
d)spotkań dotyczących krwiodawstwa.

3) "Prowadzenie Reprezentacji Powiatu Legionowskiego Piłce Nożnej w 2023 r."

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 90 000,00 zł

Szczegółowy zakres realizacji zadania:
a) stworzenie w ramach Piłkarskiej Reprezentacji Powiatu Legionowskiego co najmniej 3 drużyn dla młodych piłkarzy z roczników 2011, 2012, 2013, składających się z co najmniej 20 zawodników każda;
b) zorganizowanie co najmniej dwóch treningów miesięcznie dla każdej z drużyn;
c) zorganizowanie meczów kontrolnych dla każdej z ekip;
d) udział Reprezentacji w co najmniej trzech turniejach ogólnopolskich lub międzynarodowych;
e) prowadzenie działań promocyjnych w mediach społecznościowych informujących o działaniach związanych z projektem Piłkarskiej Reprezentacji Powiatu Legionowskiego;

4) „Prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Legionowskim w 2023 r."

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 30 000,00 zł

Szczegółowy zakres zadania:
a) organizacja zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami;
b) organizacja wydarzeń kulturalnych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami;
c) organizacja konferencji poszerzających wiedzę o zagadnieniach związanych z niepełnosprawnością
d) organizacja spotkań integracyjnych osób z niepełnosprawnościami z seniorami.

 

5) „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego - zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży" w roku 2023
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 40 000,00 zł

Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Powiatu Legionowskiego poprzez:
a) zapewnienie bezpośredniego dostępu do pomocy psychiatrycznej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu legionowskiego;
b) organizacja szkolenia dla rodziców nakierowanego na umiejętności rodzicielsko - wychowawcze;
c) organizacja szkolenia dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów mające na celu  rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień;
d) organizacja grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży
 

 

Pliki do pobrania: