Strażacy ze sztandarem
1 czerwca 2021
Strażacy ze sztandarem

31 maja przed siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Legionowie odbyła się uroczystość nadania jednostce sztandaru.

Apel rozpoczęto złożeniem meldunku zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztofowi Hejdukowi, po czym nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu narodowego. Kulminacyjnym momentem było przekazanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Legionowie, które rozpoczęto wbiciem pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz wpisami do księgi pamiątkowej. W dalszej kolejności kapelan mazowieckich strażaków ks. st. kpt. Jerzy Sieńkowski dokonał uroczystego święcenia sztandaru. W imieniu przewodniczącego społecznego komitetu ufundowania sztandaru starosty Sylwestra Sokolnickiego sztandar przekazał na ręce zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztofa Hejduka wicestarosta Konrad Michalski. W imieniu legionowskich strażaków sztandar przyjął komendant powiatowy PSP w Legionowie st. bryg. Radosław Parapura, przekazując go następnie pocztowi sztandarowemu Komendy Powiatowej PSP w Legionowie. Na koniec dokonano prezentacji sztandaru przed pododdziałami strażaków oraz zaproszonymi gośćmi. - Sztandar z napisem Bóg, Honor, Ojczyzna został ufundowany z inicjatywy społeczności lokalnej powiatu legionowskiego. Jest wyrazem uznania i więzi lokalnego społeczeństwa ze strażakami. Wręczenie sztandaru to dla nas honor i zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie i zachęta do jeszcze większej aktywności w pełnieniu służby na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego -  mówił komendant powiatowej PSP w Legionowie st. bryg. Radosław Parapura.

W uroczystości udział wzięli Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk, Szef Gabinetu Politycznego MSWiA Michał Pruszyński, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski, Wicestarosta Legionowski Konrad Michalski, Komendanci Gminni Zarządu Powiatowego OSP RP, przedstawiciele służb mundurowych i wojska polskiego z terenu powiatu legionowskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Legionowie.