Stypendia dla sportowców
26 stycznia 2021
Stypendia dla sportowców

Do końca stycznia Starostwo Powiatowe w Legionowie przyjmuje wnioski o stypendia dla sportowców i trenerów z powiatu legionowskiego, którzy osiągnęli w ubiegłym roku sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. O wsparcie mogą się także ubiegać kluby sportowe.
Powiat od lat wspiera utalentowanych sportowców i kluby z terenu naszego powiatu. Stypendia sportowe mogą otrzymać indywidualnie zawodnicy zamieszkali na terenie powiatu legionowskiego, zarówno zrzeszeni w klubach sportowych, jak i niezrzeszeni, oraz  zawodnicy zrzeszeni w zarejestrowanych i działających na terenie powiatu legionowskiego klubach sportowych, nawet jeżeli nie zamieszkują na terenie powiatu legionowskiego, jeżeli spełnią co najmniej jedno z następujących kryteriów dodatkowych:

a) zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich,
Igrzyskach Paraolimpijskich,
b) zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy, Pucharach Świata,
Uniwersjadach,
c) zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski,
d) zostali powołani do kadry narodowej na Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska
Paraolimpijskie.
Przyznanie stypendium sportowego jest uzależnione ponadto od prezentowania
przez zawodnika nienagannej postawy etycznej oraz przestrzegania przez niego
obowiązujących regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej.

O wsparcie mogą się także starać trenerzy. Nagrody mogą być przyznane osobom, które posiadają aktualne uprawnienia trenerskie lub instruktorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) i prowadzą zajęcia z zawodnikami w klubie sportowym prowadzącym działalność na obszarze powiatu legionowskiego oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) szkoleni przez nich zawodnicy zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Świata,
Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,
2) szkoleni przez nich zawodnicy zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Europy,
Pucharach Świata, Uniwersjadach,
3) szkoleni przez nich zawodnicy zajęli miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski,
4) szkoleni przez nich zawodnicy zostali powołani do kadry narodowej na Igrzyska
Olimpijskie lub Igrzyska Paraolimpijskie.
Wniosek o przyznanie dotacji celowej na bieżącą działalność mogą składać kluby sportowe, które:
1) działają na terenie powiatu legionowskiego,
2) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu poprzez związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Załączniki:

wniosek 1

wniosek 2

wniosek 3

 

Fot. Freepik.com