Sucho w Łasze
16 maja 2019
Sucho w Łasze

Zakończyły się prace przy budowie odwodnień w miejscowości Łacha w gminie Serock. Na zrealizowanie tej inwestycji Powiat przeznaczył prawie 640 tys. złotych.

W miejscach, gdzie podczas deszczu, z powodu braku odpływów, powstają kałuże zainstalowano system odwodnieniowy. Na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Łąkowej w Łasze zrobiono drenaż, służący odprowadzeniu wody w grunt, zamontowano również skrzynki roztrząsające i wpusty.

Zdemontowana na czas trwania robót nawierzchnia drogi została ponownie odtworzona