Szpital w Legionowie szybciej
1 grudnia 2020
Szpital w Legionowie szybciej

Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego  gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak przedstawił aktualny stan prac na budowie szpitala w Legionowie. Wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie oddana do użytku pięć miesięcy wcześniej niż zakładano, czyli już w styczniu 2022 roku.

Z przedstawionych informacji wynika, że wykonawca deklaruje zakończenie robót budowlanych w lipcu 2021 roku. Następnie inwestycja musi uzyskać niezbędne odbiory techniczne. Pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane we wrześniu 2021 roku, czyli trzy miesiące przed terminem określonym w umowie.

Do tej pory zakończono prace związane z budową konstrukcji budynku, izolacji przeciwwodnych i termicznych. Wykonano zasypy wokół obiektu, budowę zbiornika wody deszczowej, zamontowano pokrycie dachu oraz postawiono ściany działowe na wszystkich poziomach. Gotowe są już tynki wewnętrzne, sieć ciepłownicza oraz sieci zewnętrzne, zamontowano ślusarkę okienną w budynku głównym. Częściowo wykonano elewację, podkłady podposadzkowe oraz szpachlowanie ścian. Dostarczono urządzenia wentylacyjne i chłodnicze oraz dźwigi osobowe. Aktualnie wykonywane są prace elewacyjne, posadzkarskie, szpachlarskie oraz montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Do końca roku planowane jest dokończenie montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz prac elewacyjnych, wykonanie podłączeń instalacji sanitarnych, zakończenie okablowań w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych, budowa przyłącza elektroenergetycznego, częściowy montaż dźwigów osobowych oraz etapowo wykonywanie prac wykończeniowych. Zakupy sprzętu medycznego planowane są już od stycznia 2021 roku. Proces wyposażenia szpitala powinien zakończyć się w październiku 2021 roku.