Bezpłatna rehabilitacja online
2 grudnia 2020
Bezpłatna rehabilitacja online

Fundacja Avalon prowadzi bezpłatną rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Aktywność kluczem do niezależności”. W zajęciach można wziąć udział online – co ma szczególne znaczenie w związku z pandemią COVID-19 – lub stacjonarnie. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.aktywni.fundacjaavalon.pl. Chęć udziału w projekcie można zgłosić telefonicznie pod nr. 796 324 328, 531 786 660 lub mailowo: fundacja@fundacjaavalon.pl.

Terapia w ramach realizowanego przez Fundację Avalon projektu „Aktywność kluczem do niezależności” jest kompleksowa, dostępna online i bezpłatna. W projekcie oferowane są zajęcia indywidualne, takie jak: aktywna rehabilitacja, wsparcie psychologa czy zajęcia logopedą. Dodatkowo organizowane są zajęcia grupowe - m.in.: cross trening, nordic walking, zumba, samoobrona, techniki relaksacyjno-oddechowe.

Wszystkie zajęcia są dostosowane przez specjalistów Avalon Active, tak by przynosiły jak najlepsze efekty dla pacjentów, którzy zdecydują się na uczestnictwo online. Łączymy się za pomocą aplikacji Zoom – wystarczy kliknąć w link otrzymany w mailu po rejestracji na zajęcia.  

Do udziału w projekcie zaproszone są osoby od 16 rż., posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub neurologicznej, stopień umiarkowany lub znaczny.

Zgłoś się! Aby przystąpić do projektu, należy skontaktować się z Recepcją Fundacji Avalon (tel. 22 349 97 71, tel. kom. 796 324 328, 531 786 660, email: fundacja@fundacjaavalon.pl) i umówić się na konsultację z fizjoterapeutą (online lub stacjonarnie). W czasie konsultacji fizjoterapeuta dopasuje pakiet zajęć odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika projektu.  

Więcej informacji: http://aktywni.fundacjaavalon.pl/