Trenuj z wojskiem - szkolenia
5 stycznia 2023
Trenuj z wojskiem - szkolenia

Szkoła Podoficerska Sonda w Zegrzu zaprasza do wzięcia udziału w jednodniowych bezpłatnych szkoleniach pod nazwą "Trenuj z wojskiem".

Szkolenia odbędą się w terminach: 4 i 18 lutego oraz 11 marca 2023 r. w godzinach 8.00 – 16.00 w Zegrzu. Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów ze Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu oraz Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczestnikiem zajęć może być osoba w wieku 15-65 lat (osoba poniżej 18 lat – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna), posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie i nie będąca obywatelem innego kraju. Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłaszać poprzez kontakt: mailowy spsonda@ron.mil.pl, telefoniczny 261-883-048, 727-019-053 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -13.00.

Program szkolenia:

Zajęcia medyczne:

Ewakuacja rannego z pola walki.

Pierwsza pomoc (zakładanie stazy, resuscytacja krążeniowo oddechowa).

Opatrywanie ran (wykorzystanie sztucznych rany i sztucznej krwi).

Powszechna Obrona Przeciwlotnicza (POPL):

Sygnały alarmowania i komunikaty ostrzegawcze.

Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmów.

Zachowanie się w schronach.

Terenoznawstwo:

Orientowanie się w terenie bez mapy (określenie odległości, kierunków stron świata oraz najprostsze sposoby wykonywania pomiarów w terenie.

Praca na mapie (określanie odległości, określanie własnego położenia).

Zajęcia strzeleckie:

Składanie i rozkładanie karabinka oraz pistoletu wojskowego.

Przyjmowanie postaw strzeleckich.

Bezpieczne posługiwanie się bronią.

Strzelanie do celów z Paintball (w marszu).

Rzut granatem ćwiczebnym.

Taktyka:

Wyposażenie taktyczne żołnierza.

Działanie na współczesnym polu walki.

Zasady działania w terenie zurbanizowanym.

Obrona przed bronią masowego rażenia (OPBMR).

Charakterystyka broni masowego rażenia.

 Zakładanie:

        - maski przeciwgazowej;
        - odzieży ochronnej.

Podstawy walki w bliskim kontakcie:

Nauka walki wręcz.

Walka wręcz.

Spotkanie z weteranem:

Polska w międzynarodowych misjach pokojowych.

Więcej TUTAJ