Uchwała dla pamięci
2 lipca 2024
Uchwała dla pamięci

Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu w Legionowie podjęto uchwałę w sprawie upamiętnienia twórcy nowoczesnego modelu polskiego leśnictwa Adama Loreta oraz jubileuszu 100-lecia istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Historia Lasów Państwowych – przedsiębiorstwa powstałego w 1924 r., któremu prezydent Stanisław Wojciechowski powierzył gospodarowanie polskimi lasami – jest ściśle związana z osobą Adama Loreta, który był pierwszym dyrektorem tej organizacji. Adam Loret urodził się 26 grudnia 1884 r. w Jaśle, studiował leśnictwo we Lwowie, a następnie w Tharandcie niedaleko Drezna. Przez dziesięć lat pracował w lasach należących do rodziny Branickich niedaleko Żywca. Już w niepodległej Polsce związał swoją karierę z administracją państwową. W listopadzie 1920 r. objął stanowisko p.o. naczelnik w Zarządzie Okręgowym Dóbr Państwowych w Warszawie, a kilkanaście miesięcy później został naczelnikiem. W 1925 r. Adam Loret objął stanowisko dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Niemal dziesięć lat później został pierwszym w historii Lasów Państwowych dyrektorem naczelnym. Stanowisko to piastował od lutego 1934 r. aż do wybuchu II wojny światowej. To w dużym stopniu jego zasługą była integracja, a później uporządkowanie struktur Lasów Państwowych oraz wydanie przez prezydenta RP rozporządzenia o zagospodarowaniu lasów państwowych. Dzięki niemu została przeprowadzona inwentaryzacja zasobów leśnych oraz zlikwidowano system koncesji dla prywatnych firm na eksploatację polskich lasów, pod jego rządami powołano pierwsze parki narodowe, wprowadził również Przysposobienie Wojskowe Leśników.

W uzasadnieniu uchwały napisano: (…) Rada Powiatu w Legionowie podejmuje uchwałę, wyrażając uznanie dla jubileuszu organizacji będącej zawsze blisko ludzi, leśnictwa pojmowanego jako służba Polsce i przyrodzie oraz prekursora myślenia o lasach w kategoriach dobra publicznego - Adama Loreta. Jubileusz stulecia Lasów Państwowych jest wyjątkową okazją do uwydatnienia wartości, które niezmiennie decydują o sile tej instytucji, kształtują jej wpływ na rzeczywistość społeczną i stanowią punkt odniesienia w ocenie jej działalności przez opinię publiczną.

 

Na zdjęciu Adam Loret.

Źródło i zdjęcie: www.lasy.gov.pl