Kolej na stanowisko
2 lipca 2024
Kolej na stanowisko

Radni Rady Powiatu w Legionowie podjęli stanowisko w sprawie poparcia dalszej realizacji projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze Płd. – Przasnysz jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku.

Dotychczasowa współpraca 18 samorządów północnego Mazowsza, w tym Powiatu Legionowskiego, doprowadziła do opracowania pierwszego strategicznego dokumentu dla inwestycji linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jakim jest wstępne studium planistyczno-prognostyczne, które wykazało zasadność realizacji tej linii kolejowej i było podstawą o ubieganie się o jej realizację w ramach programu Kolej +. W 2022 roku projekt uzyskał pozytywną kwalifikację w ramach programu. Obecnie trwa analiza ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (opcjonalnie) w przypadku realizacji robót budowlanych. Kwota całkowita na sfinansowanie zamówienia to około 49,7 mln zł.

Projekt przewiduje budowę ok. 73 km jednotorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej o maksymalnej prędkości pociągów osobowych do 160 km/h, zapewniającej wysoką dostępność dla mieszkańców regionu za pośrednictwem 11 nowych stacji i przystanków, z których 3 znajdą się w granicach gminy Serock. Linia będzie przedłużeniem zrewitalizowanej linii kolejowej nr 28 i zagwarantuje bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą. Projektowane połączenie kolejowe uzyskało również od Zarządu Województwa Mazowieckiego deklarację uruchomienia 14 par pociągów na okres 5 lat od zakończenia inwestycji.