Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - UKS FENIKS
28 maja 2019
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - UKS FENIKS

28 maja 2019 r. Zarząd Powiatu w Legionowie pozytywnie zaopiniował  uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez organizację pozarządową z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Przedmiot wniosku - Oferta realizacji zadania publicznego z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego FENIX pod nazwą "Zajęcia z szermierki"

Przewidywany termin realizacji zadania - 10.06.2019 - 31.08.2019
W ramach  zadania planowane jest przeprowadzenie cyklu treningów szermierczych. Zaplanowano treningi 3 razy w tygodniu po 2 godziny dla 10 zawodników - grupy, która wyłoniła się z naboru do sekcji przeprowadzonego zimą br. Za pozyskane środki klub planuje zakup sprzętu szermierczego w kwocie 5 710 zł. z czego dotacja z budżetu Powiatu Legionowskiego wynosiłaby 4 510 zł. Planowanym poziomem osiągnięcia rezultatów przez Klub będzie uzyskanie licencji przez minimum 7 uczestników oraz udział w treningach 10 dzieci.

Pliki do pobrania: