Uroczyste otwarcie szpitala w Legionowie
19 stycznia 2022
Uroczyste otwarcie szpitala w Legionowie

Szpital Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie został uroczyście otwarty. Pacjenci mogą korzystać z usług placówki od 21 stycznia. To chyba najbardziej i najdłużej wyczekiwana inwestycja na terenie powiatu legionowskiego. I oto jest.

Nieco ponad dwa lata upłynęły od pierwszego wbicia łopaty na placu budowy szpitala w Legionowie do uruchomienia gotowego obiektu, co nastąpiło 19 stycznia. W oficjalnym otwarciu uczestniczyli minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, komendant Szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie płk dr n. med. Robert Ryczek, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście. – To ważna chwila przede wszystkim dla Legionowa, ale także, myślę, że dla służby zdrowia, również dla Wojska Polskiego, dlatego że zaczynamy dziś działanie szpitala w Legionowie, stanowiącego filię Wojskowego Instytutu Medycznego, a więc jesteśmy gotowi do tego, aby nieść pomoc wszystkim potrzebującym. (…) Ten szpital jest otwarty dla mieszkańców powiatu, mieszkańców województwa mazowieckiego. (…) Ten szpital odznacza się tym, że pracuje w nim bardzo dobrze przygotowana do spełniania swoich obowiązków kadra. (…) To bardzo mocno podkreślam, że to wszystko, co zostało zaplanowane i przeprowadzone w Legionowie, opiera się na doświadczeniach WIM, na doświadczeniach kadry, lekarzy wojskowych i pracowników WIM-u, a wszyscy doskonale wiemy, że Wojskowy Instytut Medyczny odznacza się wysokim poziomem pomocy medycznej, ma bardzo mocną markę, renomę. Jestem pewien, że dobre zdrowie będzie w Legionowie, można powiedzieć, że już od dziś jest w Legionowie – mówił podczas spotkania minister Mariusz Błaszczak.

Innowacje na miarę potrzeb
W legionowskim szpitalu znajduje się 90 łóżek i następujące oddziały – chorób wewnętrznych i kardiologii z pracownią hemodynamiki, chirurgii, ginekologii, okulistyki, intensywnej terapii oraz oddział przyjęć i pomocy doraźnej. Do tego dochodzą bloki operacyjne i specjalistyczne pracownie diagnostyki, w tym m.in. bardzo nowoczesne – mammograficzna i endoskopowa, jako instrumenty szeroko rozumianej profilaktyki onkologicznej. Struktura i organizacja szpitala wyprzedzają swój czas, jednocześnie wpisując się w założenia krajowego planu transformacji systemu ochrony zdrowia na lata 2022-2026. Oddziały zostały zaplanowane w oparciu o wnikliwe analizy dotyczące potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu oraz kluczowe dziedziny, w których szybka i dostępna pomoc są najważniejsze dla ratowania zdrowia i życia. Znajduje to potwierdzenie choćby w tym, że aż 30 proc. miejsc to łóżka intensywnej terapii.
Jeśli pacjent będzie wymagał diagnostyki lub leczenia, których nie ma możliwości przeprowadzić w Legionowie, automatycznie stanie się pacjentem WIM przy ul. Szaserów w Warszawie. Oferowany w ten sposób model opieki jest pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem w kraju i można oczekiwać, że z racji swoich walorów – kompleksowości i koordynacji, szybko będzie się upowszechniać jako rozwiązanie podnoszące sprawność systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Oddział Przyjęć w szpitalu w Legionowie działa w podobnym trybie jak SOR, a w swojej funkcji jest znacznie lepiej niż oddział ratunkowy dopasowany do zakresu działalności szpitala, co przekłada się na najwyższą jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń. W jego strukturze znajduje się oddział obserwacyjny z ośmioma łóżkami. Pacjenci zgłaszający się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia oraz przywożeni przez karetki otrzymują tu pomoc przez całą dobę (diagnostyka i leczenie) w zakresie dostępnych specjalizacji, a następnie zostają wypisani do domu lub hospitalizowani. Jak zapewniają przedstawiciele WIM, legionowski Oddział Przyjęć jest nowocześniejszy i lepiej wyposażony niż większość Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w kraju.

Opieka ambulatoryjna dla pacjentów zapewniona będzie w Lecznictwie Ambulatoryjnym Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie, czyli w dotychczasowej przychodni Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej. Budynek przychodni został połączony z nowym budynkiem szpitala. Informacje na temat szpitala oraz dane teleadresowe znajdują się na www.wim.mil.pl w zakładce Szpital WIM Legionowo.

Zlokalizowany na osiedlu Piaski szpital ma sześć kondygnacji (pięć naziemnych i jedną podziemną). Całkowity koszt inwestycji, w całości sfinansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, to ponad 160 mln zł. Szacowane roczne koszty działalności szpitala to około 34 mln zł.