Więcej dla szkół
29 listopada 2023
Więcej dla szkół

Dodatkowe środki zewnętrzne w łącznej kwocie ponad 665 tys. zł zasiliły oświatowy budżet powiatu.

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym uzyskało środki w kwocie 54 918,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z kryterium V, tj. dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. To zwrot kosztów za zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia – tablic suchościeralnych i korkowych, rolet okiennych, tabletów graficznych, mikroskopu optycznego oraz strojów roboczych do doświadczeń i pokazów.

Z kolei Powiat Legionowski otrzymał środki w kwocie 610 764,00 zł. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 z kryterium I, tj. dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.

 

Na zdjęciu nowe mikroskopy w LO im. S. Lema w Stanisławowie Pierwszym