Więcej punktów na Szlaku Polski Walczącej
9 grudnia 2020
Więcej punktów na Szlaku Polski Walczącej

Powiatowy Szlak Polski Walczącej wzbogacił się o cztery całkiem nowe punkty. Zmiany dotyczą początkowego etapu trasy zielonej – okolic Janówka Drugiego i Trzcian.

Powiatowy Szlak Polski Walczącej wydłużył się o ok. 3 km - utworzyliśmy na pierwszym etapie trasy zielonej cztery nowe punkty. Wśród nich dwa dotyczą tematów dotąd nie prezentowanych na Szlaku – Folwarku Trzciany i Kadzielni. Natomiast dwa kolejne są rozwinięciem istniejącego już miejsca koncentrującego się na części Punktu Oporu nr 10 Janówek/Trzciany. Wzbogacenie Szlaku Polski Walczącej było możliwe dzięki ogromnemu wkładowi pracy, czasu i energii ze strony pasjonatów lokalnej historii. Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego Triglav, które przy współpracy z Gminą Jabłonna, Nadleśnictwem Jabłonna i Res Publica Trzciany stworzyło ścieżkę edukacyjną Szlaku Fortyfikacji Wojennych, prezentującą zespół fortyfikacji Punktu Oporu nr 10 Janówek/Trzciany. Pokonując Szlak Polski Walczącej, koniecznie zapoznajcie się z tą ciekawą i profesjonalnie przygotowaną propozycją. Wdzięcznością obejmujemy również sołtysa Trzcian Ryszarda Doktora, który bada temat Folwarku, istniejącego w okresie zaborów oraz II Rzeczpospolitej na terenie swojej miejscowości. Interesuje się również tragiczną historią lasu „Kadzielnia”, gdzie hitlerowcy zabijali polskich patriotów.