Wielu chętnych do zaprojektowania siedziby PIK
18 listopada 2021
Wielu chętnych do zaprojektowania siedziby PIK

Trwający konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie cieszy się dużym zainteresowaniem. Na dopuszczenie do udziału w konkursie wpłynęło wiele wniosków.

Powiat dokonał oceny nadesłanych wniosków, na podstawie której zaproszono wybranych uczestników do dalszego etapu. Do 21 stycznia 2022 r. mają oni czas na złożenie swoich projektów. Następnie sąd konkursowy dokona oceny prac, z których wybierze najciekawsze. Na autorów trzech najlepszych czeka nagroda pieniężna oraz zaproszenie zdobywcy pierwszego miejsca do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania projektu na podstawie przygotowanej przez niego koncepcji. Laureatów wybranych prac poznamy w lutym przyszłego roku.

Celem trwającego konkursu jest wybór projektu najlepszego pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i społecznym, a także rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych. Nowa siedziba PIK ma być obiektem nowoczesnym i przestronnym, w którym znajdzie się miejsce na salę widowiskowo-koncertową, bibliotekę, mediatekę, czytelnię, pomieszczenia dla pracowni artystycznych, salę muzyczną ze studiem nagrań oraz salę do ćwiczeń i tańca. Będzie to także miejsce aktywizacji mieszkańców, zaplanowano więc klubokawiarnię, przestrzeń do zabawy i aktywizacji dla dzieci, wielofunkcyjną salę do organizacji spotkań, przestrzenie wystawiennicze i coworkingowe oraz zaplecze kuchenne niezbędne przy organizacji wydarzeń. Kwota, w jakiej powinna zamknąć się realizacja tego przedsięwzięcia, to 20 mln zł.