Wniosek na szpital już u starosty
27 maja 2019
Wniosek na szpital już u starosty

Inwestycja związana z budową  szpitala w Legionowie z fazy projektowej przechodzi w etap realizacji. 24 maja do Starostwa Powiatowego w Legionowie wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę placówki. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na październik tego roku.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę szpitala w Legionowie, który będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, to kolejny etap w realizacji tej ważnej i wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Zgodnie z harmonogramem szpital przyjmie pierwszych pacjentów w drugim kwartale 2022 roku. Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięcia będą środki resortu obrony narodowej. Szacunkowy koszt ma wynieść ok. 150 mln zł.

Zgodnie z planem

Budowę szpitala w Legionowie minister Mariusz Błaszczak oficjalnie zapowiedział 15 października ub. r. podczas spotkania prasowego, jednak o tym, że zapadła decyzja w tej sprawie informował już pod koniec 2017 r. Dokładnie rok później, 21 grudnia ub. r. w gmachu Wojskowego Instytutu Medycznego szef resortu obrony narodowej oraz dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. Grzegorz Gierelak podpisali umowę w sprawie budowy szpitala w Legionowie. Od tego momentu ruszyła machina związana z planowaniem i projektowaniem inwestycji. - Na obecnym etapie budowy filii Wojskowego Instytutu Medycznego – szpitala w Legionowie w terminie zrealizowano połowę przewidzianych w harmonogramie inwestycji zadań. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia w zakresie odbioru warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wodociągowo-kanalizacyjnej, a także opracowano ostateczną wersję planu zagospodarowania przestrzennego terenu nowo budowanego szpitala. Zakończono także etap planowania budowy szpitala. Powstał ostateczny plan inwestycji w formie projektów budowlanego i technologii medycznej, które są podstawą skierowania wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz ogłoszenia procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych inwestycji. Roboty budowalne potrwają do końca 2021 roku – mówi  dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Szpital dla wszystkich

Szpital powstanie na działce sąsiadującej z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ w Legionowie. Od samego początku w realizację inwestycji zaangażowany jest szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. - Nowy szpital w Legionowie nareszcie staje się rzeczywistością. Pod koniec ub. roku  podpisałem umowę na budowę placówki w Legionowie. Będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie  - jednego z najlepszych szpitali w Polsce. Mamy dokumentację, projekt, wniosek o pozwolenie na budowę. Po wyborze  wykonawcy, w ciągu dwóch lat, szpital w Legionowie powstanie i będzie służył nie tylko Wojsku Polskiemu, ale również zwykłym mieszkańcom. Nowoczesny szpital, z rozszerzoną ofertą opieki medycznej, będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Legionowa i regionu. Świadczenia dotychczas realizowane przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską SPZOZ w Legionowie nadal będą wykonywane – mówi Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Budynek będzie miał pięć kondygnacji naziemnych i podziemny parking. Jego powierzchnia wyniesie około 7 250 metrów kwadratowych. Zadecydowano o powstaniu w nowym szpitalu następujących klinik WIM: kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologii oraz intensywnej opieki medycznej. Dodatkowo, istotnym wsparciem dla izby przyjęć będzie interdyscyplinarny oddział obserwacyjny. Łącznie szpital będzie posiadał 90 łóżek, trzy nowoczesne sale operacyjne oraz pracownie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, w tym także dedykowane szeroko rozumianej profilaktyce najczęściej występujących populacyjnie chorób nowotworowych. Zgodnie z najnowszymi trendami dotyczącymi sposobu i warunków prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej opieki szpitalnej, aż 30% łóżek szpitalnych będzie miało charakter stanowisk terapii intensywnej. W strukturze szpitala została zaplanowana izba przyjęć z 8-łóżkowym oddziałem obserwacyjnym przeznaczonym dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami, którzy po pomoc zgłaszać się będą mogli przez całą dobę. Szpital zostanie wyposażony nie tylko w nowoczesny sprzęt czy rozwiązania budowlano-użytkowe, ale także przygotowany i wyszkolony personel medyczny stosujący sprawdzone procedury medyczne, organizacyjne i zarządcze, od lat praktykowane i stale udoskonalane w szpitalu przy ul. Szaserów. Zatrudnienie w nim znajdzie ok. 250 osób.

Legionowo jest jednym z najgęściej zaludnionych miast w Polsce. Powiat legionowski  ma ponad 116 tys. mieszkańców. Zatem decyzja o budowie szpitala i finansowaniu jego działalności ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia była tyleż wyczekiwana, co niezbędna.

 Fot. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie