Czterdzieści lat minęło
27 maja 2019
Czterdzieści lat minęło

W tym roku okrągły jubileusz powstania obchodzi Towarzystwo Przyjaciół Legionowa. Z tej okazji uroczyste obchody zorganizowano 26 maja br., w sali konferencyjnej legionowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.

To właśnie w tym miejscu, dokładnie czterdzieści  lat temu odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, w trakcie którego przyjęto statut stowarzyszenia. Dziś w dokumencie można przeczytać, że „Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, rozwój regionalny i lokalny, w szczególności zaś upowszechniania historii miasta i regionu, budowanie zamiłowania i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego oraz poprawę walorów estetycznych i krajobrazowych przestrzeni publicznej, promocję miasta i regionu, a także poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu.”.

Podczas spotkania, w którym Powiat Legionowski reprezentował wicestarosta Konrad Michalski, członkowie i zaproszeni goście mieli okazję podsumować działalność TPL. Stowarzyszenie otrzymało z rąk prezydenta Romana Smogorzewskiego statuetkę im. gen. Bolesława Roi oraz tytuł „Zasłużony dla Miasta Legionowa”. Nowym członkom wręczono legitymacje. W trakcie uroczystości premierę miała jubileuszowa publikacja "Monografia 40 lat TPL 1979-2019" autorstwa dr hab. Jolanty Załęczny, której wydanie współfinansował Powiat legionowski.