Wolska oficjalnie otwarta
12 października 2021
Wolska oficjalnie otwarta

Zakończono prace przy realizacji największego tegorocznego przedsięwzięcia drogowego Powiatu Legionowskiego – przebudowie drogi powiatowej nr 1810W w gminie Nieporęt. Oficjalne otwarcie inwestycji zorganizowano 11 października.
W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu w Legionowie w osobach starosty Sylwestra Sokolnickiego i wicestarosty Konrada Michalskiego, przedstawiciele władz Gminy Nieporęt reprezentowani przez wójta Sławomira Macieja Mazura i jego zastępcę Alicję Sokołowską, radni Rady Powiatu – wiceprzewodniczący Robert Wróbel, radni Agnieszka Powała i Wiesław Smoczyński oraz radni Rady Gminy Nieporęt - Wiesława Bielska i Jarosław Pisarek, przedstawiciele wykonawcy, a także mieszkańcy.

Inwestycja była trudna i kosztowna. - To jeden z najdłuższych procesów inwestycyjnych w powiecie legionowskim. Głównie dlatego, że kiedy budowano tę drogę, to była droga wojewódzka, nie myślano o tym, żeby regulować stany prawne nieruchomości. Minęły lata zanim udało się wszystko uregulować, dopiero wtedy można było przystąpić do tego, aby drogę projektować i wreszcie wybudować – tłumaczy wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Wróbel. Przebudowa wymagała również współpracy pomiędzy Powiatem Legionowskiego i Gminą Nieporęt oraz odpowiedniej koordynacji działań - To inwestycja długo wyczekiwana nie tylko przez mieszkańców gminy Nieporęt, ale także całego powiatu legionowskiego. Jest ściśle związana z inwestycjami gminnymi, bo musieliśmy wybudować wcześniej kanalizację, wodociąg, infrastrukturę techniczną, aby ponownie nie demontować drogi – wyjaśnia wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur. Przedsięwzięcie ma także duże znaczenie dla najmłodszych użytkowników drogi. - Ulica Wolska to główny ciąg komunikacyjny do szkoły w Józefowie dla mieszkańców Kątów Węgierskich, Rembelszczyzny, Stanisławowa Drugiego i Woli Aleksandra. Bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze, a dzięki tej inwestycji będzie to bezpieczeństwo zapewnione – cieszy się radna Rady Powiatu Agnieszka Powała.  

W ramach przedsięwzięcia przebudowano ponad dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1810W w ciągu ul. Wolskiej i Akacjowej, od skrzyżowania z ul. Gajową w Woli Aleksandra do skrzyżowania z ul. Kościelną w Kątach Węgierskich. Inwestycja objęła modernizację drogi powiatowej od km 2+479,73 do km 4+620,60, na odcinku o łącznej długości 2140,87 mb. W miejscach wzmożonego ruchu pieszych, tam gdzie nie występowały ciągi piesze, wybudowano przyjezdniowy chodnik o długości 133,28 metrów po stronie lewej (północnej) i 327,41 metrów po stronie prawej (południowej), oba o szerokości dwóch metrów. Istniejące chodniki przebudowano wysokościowo. Przebudowano zjazdy do posesji. Na całym odcinku powstał ściek z kostki betonowej przy krawężniku. Odwodnienie odbywa się za pomocą spływu wód przy krawężniku poprzez ściek do studzienek ściekowych i poprzez przykanaliki do studni chłonnych lub drenaży francuskich. Pobocza o łącznej długości 2083,32 metrów (926,93 m po stronie prawej i 1156,39 m po stronie lewej) ulepszono klińcem kamiennym. W ramach zadania usunięto także kolizje z branżami elektryczną i teletechniczną. Na całym rozbudowywanym odcinku wprowadzona została nowa organizacja ruchu. – Przebudowana droga nie tylko poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców, ale także pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników – mówi starosta legionowski Sylwester Sokolnicki.

Koszt inwestycji to 4 692 966,42 zł. Zadanie zrealizowano ze środków Powiatu przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 101 150,00 zł.

 

Fot. główne - UG Nieporęt