Odpowiedzialni Społecznie 2021
11 października 2021
Odpowiedzialni Społecznie 2021

W tym roku po raz piąty, wspólnie ze starostą legionowskim Sylwestrem Sokolnickim, Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie ogłasza konkurs „Odpowiedzialni Społecznie”.

Konkurs jest kierowany do pracodawców, firm i instytucji prowadzących działalność na terenie powiatu legionowskiego, którzy w swojej pracy uwzględniają interesy społeczne, dobro środowiska, budują relacje ze swoimi pracownikami oraz z lokalną społecznością.
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł zostanie przyznany firmom, instytucjom oraz ich pracownikom, którzy swoją postawą do tego się przyczyniają.


Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach:
Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie,
Instytucja Odpowiedzialna Społecznie oraz
Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów do dnia 22 listopada, które są do pobrania na stronie www.cis.legionowski.pl. lub poniżej.

Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@cis.legionowski.pl lub składać w siedzibie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, przy ul. Warszawskiej 74.
Informacje można uzyskać pod telefonem 22 732 15 58.
Regulamin dostępny jest na stronie www.cis.legionowski.pl i poniżej.

Regulamin

Formularz_Pracownik_Odpowiedzialny_Społecznie_2021

Fromularz Pracownik_Odpowiedzialny_Społecznie_2021word

Formularz Przedsiębiorca_Instytucja_Odpowiedzialna_Społecznie_2021

Formularz Przedsiębiorca_Instytucja_Odpowiedzialna_Społecznie_2021 word