Wspomnienie o Cezariuszu Kalinowskim
13 czerwca 2022
Wspomnienie o Cezariuszu Kalinowskim

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Cezariusza Kalinowskiego – wieloletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, działacza samorządowego i społecznego, Honorowego Obywatela Legionowa.

Cezariusz Kalinowski urodził się 24 sierpnia 1931 r. w Warszawie. W 1937 r. wraz z rodzicami osiedlił się w Legionowie, gdzie mieszkał do śmierci.

Naukę rozpoczął w Szkole Powszechnej nr 2. Jego wychowawczynią była Zofia Dietrich – żona płk. Edwarda Dietricha. Pułkownik przygotowywał grupę chłopców, w tym Cezariusza Kalinowskiego, do działania w Szarych Szeregach. W 1944 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego Bremen-Osterort, z którego został wyzwolony przez wojska angielskie w maju 1945 r. Jesienią 1945 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Mechaniczno-Kolejowym w Warszawie. W tym okresie wstąpił do harcerstwa, zostając drużynowym 81. WDH. Studia wyższe ukończył na Politechnice w Leningradzie, na Wydziale Budowy Maszyn Energetycznych – specjalność silniki okrętowe. W ramach praktyki dyplomowej pływał na statku Lewant na morzach Europy, Azji i Afryki.

We wrześniu 1958 r. zaczął pracę w Biurze Projektów w Warszawie, gdzie pracował 45 lat, aż do emerytury. Jako kierownik pracowni projektowej dużo czasu poświęcał pracy zawodowej, projektując i nadzorując budowy na terenie całego kraju. Jednocześnie z wielkim oddaniem angażował się w pracę społeczną w Legionowie.

Od 1974 roku był legionowskim radnym, potem (od 1981 r.) przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej. W 1981 r. związał się z Towarzystwem Przyjaciół Legionowa, a w 1989 r. został jego prezesem, potem przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa i ponownie w 2009 r. został wybrany na prezesa. W wyborach do Rady Miasta, które odbyły się 27 maja 1990 r., startował z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", zdobywając mandat radnego.

Jako członek 1. Polskiej Dywizji Pancernej poświęcił się działalności społecznej, propagując tradycje wojskowe i patriotyczne w wielu organizacjach na terenie Legionowa i powiatu legionowskiego.

Był organizatorem 80. rocznicy 1. Polskiej Wyprawy Polarnej na Wyspę Niedźwiedzią, która wyruszyła z Legionowa pod kierownictwem inż. Czesława Centkiewicza. Aktywnie działał w środowisku kombatanckim, będąc prezesem Legionowskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W 2021 r. Cezariuszowi Kalinowskiemu nadano tytuł Honorowego Obywatela Legionowa.

Za swoją działalność Cezariusz Kalinowski otrzymał szereg medali i odznaczeń: Złoty oraz Srebrny Krzyż Zasługi, Medal XXX-lecia, Złotą Odznakę za Zasługi dla Warszawy, Odznakę za Zasługi dla Legionowa, odznakę za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Odznakę za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Odznakę za Zasługi dla Energetyki oraz Odznakę "Zasłużony Działacz Kultury".

Pokój Jego duszy.