Wspomnienie o Przemysławie Kiełczewskim
4 maja 2021
Wspomnienie o Przemysławie Kiełczewskim

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy widomość o śmierci Przemysława Kiełczewskiego – pierwszego Starosty Legionowskiego.

Przemysław Kiełczewski urodził się 31 grudnia 1949 roku w Warszawie. W 1976 roku ukończył Politechnikę Warszawską, gdzie studiował na wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Karierę zawodową rozpoczął w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia, a następnie kontynuował w Warszawskim Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, gdzie zajmował się pracami badawczymi i projektowymi. Od 1985 roku związany był z Centrum Badawczo-Wdrożeniowym „Mercomp”, a później z tamtejszym Centrum Inicjatyw Produkcyjnych i Wdrożeniowych „Stomer”. Od 1991 roku zatrudniony był w Urzędzie Miasta Legionowo – początkowo na stanowisku asystenta prezydenta, a następnie od września 1991 roku do stycznia 1999 roku pełnił funkcję wiceprezydenta. W związku z reformą administracyjną został 29 grudnia 1998 roku wybrany pierwszym Starostą Legionowskim. W 2000 roku powrócił na stanowisko wiceprezydenta do legionowskiego ratusza, które piastował do końca kadencji w 2002 roku. Był w komitecie założycielskim legionowskiego stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” powołanego w 2001 roku, którego cele to między innymi propagowanie samorządności lokalnej oraz promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych, gospodarczych, ekologicznych i technologicznych. W 2002 roku zasilił szeregi stowarzyszenia „Przymierze Rodzin”, oferującego wsparcie rodzinom oraz działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, którego w dalszym okresie był aktywnym członkiem. W latach 2003-2016 swoją ścieżkę zawodową związał z edukacją, pracując w Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie na stanowisku dyrektora ds. administracyjnych.

Przemysław Kiełczewski przez lata z zaangażowaniem pracował na rzecz społeczności lokalnej, zapisując się na kartach miejskiej i powiatowej historii. Wrażliwy na nieszczęścia i krzywdę innych, bezinteresownie służył potrzebującym.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 7 maja o godz. 13.00 w kościele pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy ul. Piłsudskiego 47 w Legionowie.

Pokój Jego duszy.