Wybierają koncepcję liceum
15 grudnia 2020
Wybierają koncepcję liceum

Trwa wybór koncepcji budynku z przeznaczeniem na siedzibę utworzonego w zeszłym roku czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. Wykonawca przedstawił dwie propozycje, jedna z nich została wybrana, a teraz nanoszone są na nią poprawki zgłoszone przez komisję opiniującą Powiatu.  

Wybrany w postępowaniu wykonawca - Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, zgodnie z zawartą umową, przedstawił dwa warianty koncepcyjne inwestycji. Wstępnie wybrany wariant to budynek dwukondygnacyjny w kształcie litery „L”, do którego komisja opiniująca, składająca się z przedstawicieli starostwa powiatowego, szkoły i Gminy Nieporęt, wniosła dodatkowe poprawki. Po ich naniesieniu przez wykonawcę projekt zostanie przedstawiony do akceptacji Zarządowi Powiatu.

Plan zakłada, że w budynku, którego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie około 2000 m², znajdzie się osiem większych sal dydaktycznych i cztery mniejsze, a ponadto szatnia, biblioteka, sala do ćwiczeń siłowych z szatnią i łazienką, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjno-biurowe, toalety (w tym dwie dla osób z niepełnosprawnościami), serwerownia, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz obszerny hol z przeznaczeniem na spotkania i uroczystości dla społeczności szkolnej. Nowa siedziba liceum będzie wyposażona w windę i całkowicie wolna od barier architektonicznych. Obiekt powstanie na działce bezpośrednio sąsiadującej ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku, która obecnie zapewnia liceum zaplecze lokalowe. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu koncepcji budynku wykonawca stworzy kompletny projekt i uzyska wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające rozpoczęcie budowy.

Analiza demograficzna wskazała, że w latach 2022-2034 można, jak dotychczas, liczyć maksymalnie na rekrutację do dwóch klas pierwszych każdego roku – około 50 uczniów. Oznacza to, że za dwa lata w placówce uczyć się będzie około 200 uczniów. To pozwoliło oszacować kubaturę, parametry oraz wymogi, jakim sprostać będzie musiał planowany budynek. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na około 12 mln złotych. Harmonogram prac zakłada, że uczniowie liceum rok szkolny 2023/2024 rozpoczną już w nowej siedzibie.