Zapraszamy na bezpłatne badania
4 kwietnia 2022
Zapraszamy na bezpłatne badania

Od dziś rusza tegoroczna edycja powiatowego programu zdrowotnego. Mieszkańcy ponownie mogą skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku niektórych chorób nowotworowych.

Jak co roku w ofercie znalazła się akcja wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Mieszkańcy w wieku 50-75 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz w wieku 25-49 lat z obciążonym wywiadem rodzinnym mogą skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym z możliwością pobrania wycinków do badań histopatologicznych. Ponadto zaplanowano realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego skierowanego do panów w wieku 55-69 lat. W jego ramach przeprowadzane są konsultacje lekarskie wraz z badaniem per rectum oraz wykonywane badania krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA. Z kolei dla mieszkanek powiatu w wieku 40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne. Dodatkowa profilaktyka przeciwnowotworowa obejmie panie w wieku 25-49 lat, dla których zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne oraz instruktaż samobadania piersi.

Badania wykonywane są w MEDIQ Legionowo (ul. Piłsudskiego 20). Zapisy pod numerem telefonu: 22 774 26 40.

KOLONOSKOPIA

Kryteria włączenia:
• wiek:
25-49 lat - w przypadku osób pochodzących z rodziny HNPCC lub FAP,  zgodnie z potwierdzeniem z poradni genetycznej
40-49 lat - w przypadku osób, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorego na raka jelita grubego
50-75 lat – w przypadku pozostałych osób,
• zamieszkiwanie na terenie powiatu legionowskiego
• kwalifikacja do wykonania kolonoskopii (podczas konsultacji lekarskiej)
• pisemna zgoda pacjenta na wykonanie kolonoskopii
Kryteria wyłączenia:
• leczenie z powodu nowotworu jelita grubego w wywiadzie,
• kolonoskopia wykonywana w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem się do Programu
• otrzymanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy imiennego zaproszenia do udziału w Ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego
• występowanie objawów potencjalnie mogących wskazywać na nowotwór jelita grubego, w tym m.in. krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcia o nieznanej przyczynie pojawiające się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny,
• przeciwwskazania do wykonania kolonoskopii, w tym m.in. duży tętniak aorty, niedawno przebyty zawał serca, zator płucny, ciężkie zapalenie płuc, podejrzenie perforacji jelita, niedrożność mechaniczna jelita, ciąża w II lub III trymestrze (stwierdzone podczas kwalifikacji lekarskiej).

MAMMOGRAFIA

Kryteria włączenia:
• dodatni wywiad rodzinny w kierunku występowania raka piersi.
Kryteria wyłączenia:
• wykonywane badanie mammografii w ciągu ostatnich 2 lat
• opieka poradni specjalistycznej w związku ze zmianami w obrębie piersi

OZNACZENIE MARKERA PSA, KONSULTACJA UROLOGICZNA


Kryteria włączenia:
• dodatni wywiad rodzinny w kierunku występowania raka gruczołu krokowego
Kryteria wyłączenia:
• pozostawanie pod opieką poradni urologicznej i korzystanie ze świadczeń finansowanych przez NFZ w związku ze zdiagnozowanym nowotworem gruczołu krokowego
• wykonywanie badania per rectum i PSA w okresie 1 roku przed zgłoszeniem do programu