Suchą szosą
5 kwietnia 2022
Suchą szosą

Powiat sukcesywnie buduje urządzenia odprowadzające wodę opadową zalegającą na jezdniach po ulewnych deszczach. Na początku kwietnia rozpoczną się prace w dwóch kolejnych lokalizacjach – w Beniaminowie i Olszewnicy Starej.

Przy drodze powiatowej nr 4303W – ul. Fortowa w Beniaminowie – na odcinku 32 m przewidziano wykonanie ścieku przykrawężnikowego odprowadzającego wodę do skrzynek rozsączających. Koszt budowy odwodnienia to 79 756,28 zł.

Podobny zakres prac, na długości 87,5 m, zaplanowano przy ul. Warszawskiej w Olszewnicy Starej, w ciągu drogi powiatowej nr 1820W. Koszt budowy to 141 963,30 zł.

W obu przypadkach wykonawca na zrealizowanie robót będzie miał pięć tygodni od daty wprowadzenia na budowę.