Zapraszamy na bezpłatne badania
15 maja 2024
Zapraszamy na bezpłatne badania

Mieszkańcy powiatu ponownie mogą skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku niektórych chorób nowotworowych.

Dla mieszkanek powiatu w wieku 40-49 lat przygotowano bezpłatne badania mammograficzne. Dodatkowa profilaktyka przeciwnowotworowa obejmie panie w wieku 25-49 lat, dla których zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne oraz instruktaż samobadania piersi.

Ponadto realizowany jest program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego, skierowany do panów w wieku 55-69 lat. W jego ramach przeprowadzane są konsultacje lekarskie wraz z badaniem per rectum oraz wykonywane badania krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA.

Badania wykonywane są w NZOZ „Legionowo” przy ul. Sowińskiego 4, tel. 22 774 51 51.

W ofercie znajduje się również akcja wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Mieszkańcy w wieku 50-75 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz w wieku 25-49 lat z obciążonym wywiadem rodzinnym mogą skorzystać z bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym z możliwością pobrania wycinków do badań histopatologicznych. Te badania wykonywane będą w MEDIQ Legionowo (ul. Piłsudskiego 20). Zapisy pod numerem telefonu: 22 774 26 40.

Obraz autorstwa freepik