Projektujemy odwodnienie
16 maja 2024
Projektujemy odwodnienie

W pasie drogi powiatowej nr 1822W (ul. Niepodległości w Wieliszewie) planowana jest budowa odwodnienia miejscowego oraz wyniesionego przejścia dla pieszych. Umowa z wykonawcą projektu została podpisana 30 kwietnia.

W ramach umowy firma MATPROJEKT Mateusz Jurczyk z Komornicy opracowuje kompletną dokumentację projektową dla budowy odwodnienia na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łąkową i skrzyżowaniem z ul. Willową. Projekt zakłada również odtworzenie nawierzchni wraz z poprawieniem funkcjonalności istniejącego przejścia dla pieszych, które będzie zaprojektowane jako wyniesione i zostanie doświetlone. Wartość zadania to 53 505,00 zł.