27 czerwca 2019

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Po złożeniu sprawozdania z wykonania budżetu na 2018 r. Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium, czyli akceptację radnych, którzy docenili dobre wyniki finansowe naszego samorządu.

Podczas sesji Rady Powiatu w Legionowie, po przedstawieniu sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu Zarząd otrzymał absolutorium. W 2018 r. dochody Powiatu wyniosły 97 780 219,96 zł, co w porównaniu z zakładaną kwotą dało wzrost o 5,45 proc. Warto zwrócić uwagę również na zestawienie z 2017 rokiem, ponieważ tu również odnotowaliśmy wzrost – o 5 proc.

W ubiegłym roku Powiat zrealizował inwestycje za blisko 11 mln zł. Największą była rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie o elementy Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (2 800 000 zł). Relatywnie duże wydatki były konieczne na rozbudowę infrastruktury drogowej. Bardzo potrzebna budowa odwodnienia dróg powiatowych: ul. Wczasowa w Białobrzegach, ul. Izabelińska w Stanisławowie Pierwszym, ul. Izabelińska w Izabelinie, ul. Suwalna w Łajskach kosztowała 1 710 000 zł, natomiast budowa ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, przebudowa oraz budowa zjazdów na ul. Wczasowej w Białobrzegach, na odcinku od ul. Kąpielowej do ul. Spacerowej – ok. 1 773 000 zł. Powiat, z udziałem gminy Wieliszew, wybudował chodnik i oświetlenie na ul. Wspólnej w Komornicy (ok. 1 325 000 zł). Relatywnie mniejszą, ale równie ważną, inwestycją była budowa chodnika w Chotomowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszczynową w stronę skrzyżowania z ul. Kasztanową (ok. 121 000 zł).

Powiat Legionowski konsekwentnie inwestuje w bezpieczeństwo. Jego poziom znacznie podniosły nowe przejścia dla pieszych w ramach projektu „bezpieczna droga do szkoły”. Technologiczne rozwiązania aktywnie informujące kierowców o pieszych zainstalowano w następujących lokalizacjach: ul. Szkolna w Wólce Radzymińskiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Wojska Polskiego w Białobrzegach przy pętli autobusowej, ul. Szkolna w Izabelinie przy Szkole Podstawowej, ul. Jagiellońska w Legionowie przy Urzędzie Pocztowym, ul. Partyzantów w Chotomowie przy Szkole Podstawowej i przy Gimnazjum Publicznym, ul. Fortowa w Beniaminowie przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Parkowa w Legionowie przy skrzyżowaniu z ul. Jana Kilińskiego. Na tę inwestycję Powiat wydał ok. 915 000 zł

W ubiegłym roku zaistniała konieczność wymiany dachu na budynku sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. Powiat wykonał to zadanie za ok. 855 000 zł.

Dobre wyniki finansowe Powiatu Legionowskiego oraz transparentność podczas wykonywania budżetu znalazły odzwierciedlenie w wynikach rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Skarbnik Samorządu”. W kategorii powiatów powyżej 60 tysięcy mieszkańców Dorota Łyszkowska skarbnik Powiatu Legionowskiego odebrała wyróżnienie. To kolejne potwierdzenie, że finanse naszego samorządu są w dobrych rękach. Zbieg okoliczności sprawił, że wręczenie nagród przypadło równo w 6 lat od objęcia przez Dorotę Łyszkowską pieczy nad powiatową kasą, co stanowi symboliczne podsumowanie jej dotychczasowej pracy. Gratulujemy nagrody!

Radni pozytywnie weryfikując wykonanie budżetu przez Zarząd potwierdzili tym samym konsekwentne utrzymywanie kierunków rozwoju Powiatu Legionowskiego. W kolejnych latach nakłady na inwestycje drogowe oraz w obiektach oświatowych, zdrowotnych i użyteczności publicznej nadal będą wśród priorytetów zarządu. Poza sferą inwestycyjną środki finansowe będą zasilać także sferę wsparcia osób najbardziej go potrzebujących, na przykład poprzez działalność Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.