Zgłoś kandydata na Przyjaciela Niepełnosprawnych
3 lutego 2021
Zgłoś kandydata na Przyjaciela Niepełnosprawnych

Do 15 kwietnia br. do Starostwa Powiatowego w Legionowie można zgłaszać kandydatury osób szczególnie zasłużonych dla niepełnosprawnych w powiecie legionowskim.                                       

Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych oraz samorządy Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego już po raz siódmy wręczą lokalnnym działaczom społecznym order „Przyjaciel Niepełnosprawnych”. To szczególne odznaczenie wręczane jest corocznie za stałą pomoc  osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w życiu codziennym oraz dobrowolne wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla niepełnosprawnych. W ubiegłym roku Kapituła Orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych” uhonorowała dwoje działaczy społecznych - Grzegorza Ratigowskiego i Ewę Lewicką.

Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć według załączonego poniżej wzoru w terminie do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 do Starostwa Powiatowego w Legionowie na adres: 05-119 Legionowo, ul. Władysława Sikorskiego 11 (biuro podawcze), tel. 22 76 40 504.

Regulamin orderu "Przyjaciel niepełnosprawnych"
Wniosek o przyznanie orderu