Informacja dotycząca obsługi klientów od 11 maja 2020
8 maja 2020
Informacja dotycząca obsługi klientów od 11 maja 2020

Uprzejmie informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Legionowie ponownie uruchomiliśmy Punkt Informacyjny w holu głównym budynku.

Z dniem 11 maja 2020 będą obowiązywać następujące zasady obsługi klientów:

  1. Obsługa będzie się nadal odbywać na parterze – pozostała część budynku nie będzie dostępna dla klientów.
  2. W wydziale komunikacji przywrócona zostaje (od poniedziałku 11 maja 2020) możliwość umawiania się na konkretną godzinę. Dostęp do wydziału komunikacji jest możliwy wyłącznie wejściem od strony ulicy Fabrycznej.
    Umów się na wizytę: kliknij w link
  3. Osoby, które chcą załatwić sprawę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowej Stacji Sanitano-Epidemiologicznej zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Można będzie też złożyć dokumenty do urny udostępnionej w holu głównym oraz, w przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem – uzyskać wyjaśnienia przy stanowisku na parterze budynku (pracownicy tych instytucji będą schodzić do klientów).

Nadal obowiązywać będzie reżim sanitarny, wymagany w związku ze stanem epidemii, tj. ograniczenia odnośnie liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w salach obsługi wydziału obsługi i komunikacji na parterze budynku. Przypominamy o konieczności stosowania środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk – środki dezynfekcyjne udostępniamy na miejscu w urzędzie).