Rękojmia – poradnik
5 października 2023
Rękojmia – poradnik

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym dla Powiatu Legionowskiego przez fundację Honeste Vivere - Nieodpłatna Pomoc Prawna poradnikiem pt.: "Odpowiedzialność sprzedawcy względem konsumenta z tytułu rękojmi przy umowie sprzedaży".

Rękojmia to ustawowo uregulowany tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną zakupionego towaru. Rękojmia jest obok gwarancji jednym z dwóch możliwych sposobów zareklamowania produktu niezgodnego z umową.

Ważne:
Prezentowane w poradniku przepisy mają zastosowanie do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta oraz umów o dzieło będące towarem, zawartych do dnia 31 grudnia 2022.

Poradnik: tutaj

Pliki do pobrania: